LAK-õppe kuu

Ülaste rühm (4-5a)
Mängustatud keeleõppe läbi käsliste tegevustejameel


Rühm "Piibelehed. Etendus "Hajameelne kassipoeg"Tasandusrühm. Lapsed vanuses 3 kuni 8. Teema Geomeetrilised kujundid meie ümber"
6-7a lapsed. Õuesõpe. Kevadtunnuste jaht. Kevadlilled.
https://mail.google.com/mail/u/0/tab=rm#inbox/FMfcgzGxStpNnDPQskcmgbqmdTKNkmxM?projector=1


Kellukeste rühm, 5a lapsed
Rühm Võililled, kolmeaastased lapsed. Meie traditsioonilised tegevused enne lõunat, milles on lõimitud järgmised tegevused: eesti keel kui teine keel: sõnavara, hügieen; muusika: laulmine, matemaatika: hulgad, arvud, värvid, suurused.