Roheline Kool
https://www.tartuloodusmaja.ee/uritused/tartu-lotte-lasteaias-jagati-tana-33-le-oppeasutusele-rohelised-lipud/?fbclid=IwAR37f7-LFXodkOHW2oKFTnnsV0TQ_Yl7YKRsERtJKLY6e76oeMKYzNPiC1g
Keskkonna põhimõtted

1. Liigume, õpime ja mängime looduses.
2. Sorteerime prügi.
3. 
Teeme vanadest asjadest uusi asju.
4. 
Hoiame oma tervist.
5. 
Säästame vett.
6. 
Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine
7. 
Lasteaia personali pidev enesetäiendamine
8. 
Osaleme võimalusel keskkonnakampaaniates ja –projektides (lasteaed osaleb Erasmus+ projektides „Healthy eating and movement for better quality of life!“, „ECO – us support!“
9. 
Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi