Üleminek eestikeelsele õppele


 
* Haridus- ja Teadusministeerium toetab mitmeid erinevaid eestikeelsele õppele üleminekuga seotud täienduskoolitusi, mis on haridustöötajatele tasuta:

Infot koolituste kohta saab õppeasutuste täienduskoolituste veebilehtedelt.* Eestikeelsele haridusele üleminek
Link: https://hm.ee/uleminek